01

Album “An der Kreuzung” Kurotech (2011)
 
02

03

04

 

Details & additional illustrations

  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

 

Stickers
 
09

 

 

Album “Muss Es Sein?” Kurotech (2010)
 
10

11

12

13

 

Banner for website
 
14

 

Kurotech Albums

MEDIUM: CD Covers, CD disks, Stickers, Web Banner
CLIENT: Kurotech (Berlin, Germany / Japan)
YEAR: 2010-2011

 

Artworks for 2 albums “Muss Es Sein?” and “An der Kreuzung” by musician Kurotech, released on A9 Records.